Pravna napomena

Dobrodošli na web stranu/strane Lindab Grupe, "Stranice" kojim možete pristupiti različitim domenama koje se vlasništvo i koje uređuje kompanija Lindab unutar Lindab Grupe ("Lindab"). Pravna napomena se odnosi na sve pomenute Stranice.
 
Pristupanjem Stranici slažete se sa sljedećim uvjetima. Ako se ne slažete
sa sljedećim uvjetima obratite pažnju da Vam nije dozvoljeno korištenje Stranice. Pravo kopiranja © Stranica pripada Lindabu. Sva prava koja nisu specifično navedena ovdje su pridržana. Reprodukcija, transfer, distribucija ili čuvanje dijela ili ukupnog sadržaja u bilo kojoj formi bez prethodne pismene dozvole kompanije Lindab su zabranjeni osim u skladu sa sljedećim uslovima. Lindab Vam dozvoljava posjećivanje Lindab web strane na Vašem računaru ili štampanje kopija ili izvadaka sa ovih stranica za Vašu ličnu upotrebu, a ne za dalju distribuciju ukoliko nemate saglasnost kompanije Lindab. Pojedinačni dokumenti na web strani mogu podlijegati i drugim uslovima navedenim u tim dokumentima.
 
Sva imena, logo i znaci su vlasništvo kompanije Lindab, njenih podružnica, povezanih kompanija, licenci i poslovnih partnera. Brend imena se mogu koristiti samo u skladu sa ovom Pravnom napomenom ili prethodnom pismenom dozvolom kompanije Lindab. 
 
Korištenje izjava za medije i ostalih dokumenata klasificiranih kao javnih je dozvoljeno u javnoj komunikaciji ukoliko se navodi izvor informacije.
 
Ove Stranice i njihovi sadržaji su ovdje da budu Vama na usluzi. Sadržaj Lindab stanica je obezbijeđen u skladu sa dostupnošću i stvarnim stanjem. Lindab ne garantira da Stranice neće biti ometane i bez greške. Lindab zadržava pravo da revidira stranice  ili povuče mogućnost pristupa istima u bilo koje vrijeme. NE PREUZIMA SE OBAVEZA GARANCIJE, BILO ISKLJUČIVE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA GARANCIJE NAZIVA ILI IMPLICIRANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI DOBROG STANJA U POJEDINE SVRHE A U ODNOSU NA DOSTUPNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVIH STRANICA. LINDAB NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI KONSEKVENTNE ŠTETE, GUBITKE ILI PROFITE, TE PREKID POSLOVANJA KOJI PROISTEKNE IZ KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVIH STRANICA IAKO JE LINDAB PRETHODNO I BIO INFORMISAN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ODREĐENIH GARANCIJA ILI OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI TAKO DA SE NEKE OD GORE NAVEDENIH OGRANIČENJA NE ODNOSE NA VAS. ODGOVORNOST LINDABA U TAKVIM SLUČAJEVIMA BI SE OGRANIČILA NA NAJVIŠI STUPANJ DOZVOLJEN ZAKONOM.
 
Bilo kakvi materijali, informacije ili druge obavijesti koje prenosite ili šaljete na ove Stranice će se smatrati javnim, neekskluzivnim, oslobođenim od tantijema, neopozivim, potpuno sublicencirajućim i ne zaštićenim ("Obavijesti"). Lindab neće imati nikakvih obaveza u odnosu na Obavijesti. Lindab je ovlašten da otkriva, kopira, distribuira, uključuje i/ili na bilo koji drugi način koristi obavijesti zajedno sa svim podacima, slikama, zvukovima, tekstom i ostalim stvarima uključenim u iste za bilo koje kormercijalne ili ne komercijalne svrhe.

Za lagan pristup Lindab može uključiti i linkove na stranice na internetu koje su vlasništvo i predmet administracije trećih lica. Ulaženjem na stranice trećih lica Vi ćete pregledati i složiti se sa pravilima te stranice prije korištenja. Vi se također slažete da Lindab nema kontrole nad sadržajem te strane i ne može preuzeti nikakvu odgovornost za materijal kreiran i objavljen na strani trecih lica. Kao dodatak, link za stranu koja nije Lindab ne znači da Lindab odobrava stranu ili proizvode i usluge na taoj strani trecih lica.

Lindab može promijeniti ove Uvjete u bilo koje vrijeme ažuriranjem ove Pravne napomene. Lindab ima pravo da po vlastitom nahođenju prekine dostupnost web strane u bilo koje vrijeme bez najave. Ako se bilo koji pojam, uvjet ili odredba ove Pravne napomene utvrdi da je nezakonit, nevažeći, poništen ili iz bilo kojeg razloga neprovediv, to neće ni na koji način utjecati niti biti umanjeno na valjanost i provedivost ostalih pojmova, uvjeta i odredbi.


Izmjenjeno u martu 2014.