Dobar odnos sa društvom i njegovim članovima je od velike važnosti za kompaniju Lindab. Biti prisutan u preko 30 zemalja na više od 125 mijesta je doprinjelo stvaranju saradnje i podrške lokalnoj zajednici i oragnizacije aktivnosti kompanije Lindab, pa iako se naše učešće razlikuje od zemlje do zemlje.