Kako postići bolju klimatizaciju trošeći manje energije?

Misli manje.

Ako pogledate gore unutar objekta i uočite okrugle cijevi za zrak vjerovatno je to dio Lindab sistema. Mi dizajniramo sistem okruglih cijevi jer su prednosti velike u poređenju sa tradicjonalnim sistemom četvrtastih cijevi. Manja potrošnja energije, bolja ekonomija rada i manje buke su samo neke od prednosti. Ovo je moguće jer je naš sistem cijevi okruglog obika hermetičan. Još jedna velika prednost ovog oblika za okoliš je da se koristi 25 % manje čelika u odnosu na četvrtasti sistem.

Mi konstantno razvijamo rješenja koje čine lakšim stvaranje zdrave unutrašnje klime i uštede energije. Za primjer, vi automatski možete imati ventilaciju, hlađenje i rasvjetu prema onome koliko je ljudi prisutno u prostoriji u dato vrijeme. Mi dizajniramo naša rješenja od čelika, visoko recikliranog materijala koji nam dozvoljava da dizajniramo tanke, lagane proizvode koji zahtjevaju manje materijala i manje energije. Kao dodatak emisija je svedena minimum.

Bez obzira kakve vaše potrebe oko ventilacije mogu biti, mi ne samo da vam dajemo najpouzdanije i ekonomično rješenje, već dobivate i našu punu podršku, pametne alate i puno savjeta takođe.