Lokalni partneri

Astron hale se distibuiraju preko mreže od 300 autorizovanih Astron montažera, nezavisnih lokalnih i regionalnih građevinskih kompanija, u skoro 50 zemalja. 

Ove kompanije nude kompletnu ključ u ruke uslugu krajnjem kupcu, a njihovi arhitekti i ostali profesionalni savjetnici nude i:

      Idejni projekat i planiranje
      Građevinske dozvole
      Građevinske radove i temelje
      Nabavku hale i montažu
      Mehaničke i električne instalacije
      Dotjerivanje i završne radove
      Uslugu poslije prodaje i održavanje
      Moguću kupovinu zemlje i finansijske aranžmane
      Standarde kvaliteta i certifikate
      Odobrenje za tipove dizajna radi lakšeg dobivanja dozvola

Kada se planira investicija za halu da bi se posao završio po najvišem standardu onda Astron montažeri rade u bliskoj saradnji sa timom specijalista iz područja dizajna, inžinjerstva, građevine, grijanja i elektrike. Ovo omogućava fleksibilnost i efikasnost, zajedno sa stečenim znanjem i iskustvom.

Kupci profitiraju radeći sa internacionalnom industrijskom gupom u saradnji sa sposobnošću lokalnih experata koji nude rješenja iz prve ruke za sve zahtjeve izgradnje. Profesionalizam Astron montažera garantuje halu skrojenu po mjeri, poštujući budžet i rokove. Blizu 300 Astron montažera u skoro 50 zemalja su u mogućnosti da pruže rješenja za Astron halu lokalno, širom Evrope, pa i šire. (klikni na “Gdje kupiti”).