Postanite Astron montažer

Astron montažeri formiraju najveću mrežu profesionalaca u branši  konstukcija u Evropi, brojeći više od 400 montažerskih kompanija.

Odjel Astron Hala je prepoznao da se uspjeh gradi kako u izvrsnosti svojih objekata tako i u izvrsnosti svoje mreže autorizovanih montažera koji pružaju superiornu uslugu i lokalnu podršku.

Postajući jednim od Astron montažera dobivate širok izbor prednosti koje vam pomažu da napredujete sa svojim poslom.

Poslovni alati

  • Dobijte snagu na lokalnoj ili regionalnoj osnovi, od Astron evropskih i internacionalnih referenci hala i bogatog iskustva
  • Profitirajte od iskustva, znanja, sinergije i reputacije grupe
  • Montažer ostaje kompletno nezavisan, a ipak profitira zbog usluge, iskustva i 50 000 referentnih Astron hala.

Jaka finansijska moć

  • Razvijte ove poslovne mogućnosti sa minimalno investiranja i rizika

Jak marketing/podrška prodaji

  • Profitirajte od našeg marketing plana koji uključuje promotivni materijal, marketing alate i primite prodajnu/marketing podršku.

Opsežni Online alati

  • Pripremite brzo i tačno ponude, sa minimum rizika od grešaka, putem CYPRION: alternative se mogu kalkulisati jednako brzo.
  • Nacrtajte vaš Astron projekt tačno putem Allplan, poboljšan uslugama Dial i Heat Loss

Proizvodi sa dodanom vrijednošću

  • Profitirajte od iskustva Astron Hala i 50.000 referenci
Astron želi da nastavi ovu tradiciju izvrsnosti preko novih partnerskih veza sa montažerima koji dijele našu viziju uspjeha. Ako želite da proširite vaš posao sa nama i uvećate svoj profit popunite kontakt formular (vidi link na desnoj strani)