oktobar 13, 2011

Lindab Hale izbacuju na tržište novi unutrašnji sistem za odvodnju kišnice

Novi koncept i novi materijal za Lindab unutrašnji oluk

Lindab sistem unutrašnjeg oluka je novi sveobuhvatan izolirani sistem razvijen od strane odjela Lindab Hale sa kompletno novim tehnološkim rješenjima koja garantuju zaštićenost od atmosferskih uticaja i odličnu otpornost.
Napravljen je da odgovara svim vrstama pokrova: LPR1000, jednostrukom, zaobljenom i onim sa dvostrukim slojem. Također je adaptiran za različite krovove pokrivene sendvič panelima.
 
Perfektna zaštićenost od atmosferskih uticaja
 Dostupan za sve tipove i veličine krova
Monoblok/monolitan oluk
 
 
Lindab sistem unutrašnjeg oluka sadrži kompletan sistem komponenti, krajeva i cijevi za vezu. Gornji oluk za prihvat kišnice je vezan za krov sa fleksibilnim opšavima; tako je oluk nezavisan od strukture objekta. Kompletan je bez naprezanja i dopušta širenje, pod uticajem temperaturne razlike dok je u potpunosti zategnut okolo sve do krovnog pokrova. Koristeći UV otporne inovativne materijale na vanjskoj površini sistema oluka postignuta je visoka otpornost na udarce, perfektna zaštita od atmosferskih uticaja i dugovječnost. 
 
Novi oluk je monolitan, bez i jednog vijka u području gdje prolazi kišnica. Lindab sistem unutrašnjeg oluka je izolirani oluk koji se u potpunosti adaptira izolacionom nivou izabranom za individualni objekat. Ovaj sistem odvodnje kišnice je dizajniran da bude otporan u najtežim uvjetima, od visokih temperatura u Sahari do ekstremno niskih u Sibiru.
Rezultat je održiv sistem  sa poboljšanim performansama (montaža, sigurnost i rukovanje), moguće ga je reciklirati, te optimizira kontrolu protoka kišnice.
.
 
Prednosti:
 
 • Dokazana kvaliteta nepropusnosti
 • Dugovječnost i efektivnost
 • Niski troškovi održavanja
 • Bez vijaka gdje prolazi kišnica
 • Monoblok/monolitik oluk
 • Slobodno se kreće, bez dilatacija
 • Panel ide unutar oluka
 • Održivo rješnje 
 • U potpunosti se reciklira
 • UV otporan
 • Visoka otpornost na starenje
 • 175 mm dubina kišnice za bolju kontrolu protoka