oktobar 23, 2011

LindabRevitTools 2012.0

LindabRevitTools je dodatak za lake čelične okvirove na  Autodesk Revit platformi.

Dodatak sadrži kompletan set alata za lake čelične okvirove. Koristeći softver moguće je kreirati slijedeće:
 
-          Zidne oznake
-          Raspored zidnog odjeljka
-          Vanjske i unutrašnje zidne elemente
-          Listu materijala za lake čelične profile
-          Listu materijala slojeva zida 
-          Fasadne limove
 

Pročitajte više ovdje