Download printanog materijala

Ovdje su linkovi za download printanog materijala kao PDF-file.

Da biste naručili printani materijal molimo popunite formular koji možete naći ovdje.

 

 Prezentacija​ Izbor boja​

 

 

Sistem oluka:

 

 

 Inspiracija

  Tehnički​   Montaža​

 

 

Profilisani limovi:

  Inspiracija

  Tehnički​   Montaža​

 

 

 Lim u obliku crijepa:​  Inspiracija​   Tehnički​   Montaža​

 

 

 SRP Klik:

  Inspiracija​    Montaža​

 

 

Sendvič paneli:​  Inspiracija​   Tehnički​   Montaža​

 

 

Fasadne kasete:​  Inspiracija​

 

 

 Opšavi:​

  Inspiracija​   Tehnički

 

 

Pričvršćivači:

  Inspiracija​   Tehnički​

 

 

Krovni sigurnosni sistem:

 

 

 Inspiracija​   Tehnički​​    Montaža​
  KT Tehnički​  ​

 

 

Falcani pokrov:

  Inspiracija​  Tehnički Aluminijum-cink   Tehnički HP P​


 Montaža​

 

 

Garažna vrata: Inspiracija​   Tehnički ​  Montaža​

 

 

Industrijska vrata:

 Inspiracija​ ​ Tehnički

 

 

Vanjski zidni profili:

  Inspiracija​  Tehnički​

 

 

Profili za pregradne zidove:

Inspiracija​  Tehnički​​

 

 

Grede:

 Inspiracija​  Tehnički​

 

 

Letvice:

 Inspiracija​  Tehnički​

 

Sistemska rješenja:

 Inspiracija​  Montaža krova​ Montaža zidal ​
 Montaža poda​