Hotel

Previous Next

Slika 1/5

Priča ukratko

Za hotele imamo:
- Proizvode i iskustvo za gradnju i u najstrožijim seizmičkim uvjetima.
- Arhitektonsku slobodu u kreiranju specifičnog dizajna za klijenta

Iskustvo odjela Lindab Hale u isporučivanju materijala za hotele dozvoljava nam da tvrdimo da ispunjavamo sljedeće zahtjeve:
  • Arhitektonsku slobodu u kreiranju specifičnog dizajna za klijenta
  • Konstrukciju za visoke zgrade uzimajući u obzir seizmičke uvjete za određene regije
  • Striktno pridržavanje vremenskih okvira i proračuna cijena
  • Efektivna zaštita od požara
  • Optimalna iskorištenost raspoloživog volumena i površina
  • Korištenje najprilagodljivijih materijala
 
 
 

 Odgovarajući dokumenti

 

 

 

 

Kontakt