Sárospataki škola

Previous Next

Slika 1/5

Priča ukratko

Krov javnog objekta, pokrov Lindab SRP Klik

Korišteni proizvodi:

Pokrov škole sa Lindab SRP Klik limom ima elegantan izgled i predstavlja iznimno dobar izbor kako za javne tako i za privatne objekte.