Kvadratni

Previous Next
  • Čelična hala u Poljskoj
  • Čelična hala u Poljskoj

Slika 1/2

Priča ukratko

Objekat je impresivnih dimenzija 100 m x 100 m sa ukupnom zapreminom od 700.000 m³, a koristi se kao proizvodni pogon kompanije koja se bavi namještajem, dok je prostor za urede smješten na pročelju.

Objekat je impresivnih dimenzija 100 m x 100 m sa ukupnom zapreminom od 700.000 m³, a koristi se kao proizvodni pogon kompanije koja se bavi namještajem, dok je prostor za urede smješten na pročelju.
Objekat se nalazi u Poljskoj i začet je sa rasponom od 25 metara. Za zid izabran je LPA rebrasti panel dok krov čini slagani dvostruki lim sa dodatnim staklom na vrhu.

Zidovi su izolirani sa 100 mm ASTROTHERM dok je krovna izolacija 200 mm ASTROTHERM. Hala je izgrađena da zadovoljava funkcionalne potrebe, a istureni dio na pročelju sa prostorom za administraciju daje akcenat na arhitektonski dizajn, kao što su svijetlo žuti detalji i dosta staklenih površina.
  

 

 

 

map

Osiedle Borki 5

36-130 Ranizow

Poland

Kontakt