Zaobljeni

Previous Next

Slika 1/4

Priča ukratko

SKALSKI je Lindab montažer i to je Grupa koja je u "procvatu". Radi nastavljanja važnih aktivnosti razvoja pojavila se potreba za proširenjem svojeg sjedišta u Cracow-u (Poljska).

SKALSKI je Lindab montažer i to je Grupa koja je u "procvatu". Radi nastavljanja važnih aktivnosti razvoja pojavila se potreba za proširenjem svojeg sjedišta u Cracow-u (Poljska).
 
Za svoj novi objekat od četiri projekta Skalski je, nakon konsultacije sa svojom radnom snagom, izabrao zaobljenu zgradu na četiri nivoa; ova zaobljenost simbolizuje, kako je arhitekt htio, logo grupe u formi slova "S".
Izbor čelične konstrukcije u potpunosti je odgovarao zahtjevima arhitekte, koji je želio lagane i transparentne materijale. Štoviše, fleksibilnost čelika olakšala je da se svi njegovi zahtjevi inkorporiraju u radu.
Prednji stubovi, napravljeni od četvrtastih cijevi, su raspoređeni u luku sa radijusom od 32 m, na dužini 47 m. Stubovi se nalaze u zidu sa duplim staklom. Međuspratna konstrukcija se sastoji od IPE profila, na 1,6 m. Oni omogućavaju prolaz komunalnih vodova. 
 
Ispoštovani su svi zahtjevani kriteriji: iizgradnja najlakšim materijalom reciklirajućim čelikom, optimiziranje veličina i upotreba extra tankih podova koristeći time minimum čelika i betona. Kako bi se garantovala ušteda energije i kako bi se eliminisao termički most Lindab je ugradio “Schöck Isokorb” komponente u veze greda.
 
Fasada je napravljena od izoliranog dvostrukog okvira stakla ubačenog u stubove, te sistema "inteligentnih" sjena za sunce koje same reguliraju intenzitet dnevnog svjetla u uredima.
 
Tehničke informacije:
  • Tip poda: beton
  • Međuspratna konstrukcija: perforirani IPE profili
  • Krov: slagani pokrov
  • Fasada: zidni profili
  • Stabilizacija: betonska jezgra
  • Težina primarne konstrukcije: 96,7 tona
  • Stubovi: galvanizirane kvadratne cijevi
  • Specijalni dodaci: zaobljeni HEB300 profili; SchöckIsokorbelements u vezama
 
 

 Odgovarajući dokumenti

 

 

 

map

SKALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O., S.K.A.

ul. Conrada 39

PL-31-357 Kraków

Poland

Kontakt