- Industrijska vrata

Danas postoje daleko veći zahtjevi za industrijska vrata nego li su to bili nekada. Vrata moraju biti u skladu sa službenim propisima i ispunjavati sigurnosne mjere, bez ugrožavanja funkcije i arhitektonskih zahtjeva. Lindab nudi izbor sekcijskih vrata koja zadovoljavaju sve moguće zahtjeve za: fabrike, farme, auto-salone, sportske centre i velike objekte. Vrata se prave po mjeri kako bi zadovoljila individualne zahtjeve kupca u širokom izboru elemenata, boja i različitih mogućnosti.

Više Industrijska vrata

Odgovarajući dokumenti