LDE33-37

Opis

E33-39 Vanjski vijak za deblje ploče. Veći navoji omogućavaju bolju nepropusnost. 

E41-45 Ne hrđajući vijak za sendvič panele/grede.