Lindab Construline

Previous Next

Slika 1/4

Opis

Lindab Construline sistem zidnih okvirova

 
Perforirani profili HRY-C i HSKY-U koje proizvodi Lindab su savršene komponente vanjskih nosivih zidova malih objekata na jedan ili dva nivoa kao i za pregradne zidove u visespratnim objektima (sa betonskom ili čeličnom konstrukcijom). Njihova najčešća primjena je kao nosivi vanjski zidni profili u slučaju pojačavanja postojećih objekata. Prorezi u grebenu profila se prebijaju jedni od drugih, tako da se toplinska kondukcija učinkovito produžuje, a toplotna izolacija cijele zidne strukture je poboljšana, kao i koeficijent propusnosti toplote je 1,5 puta manji zahvaljujući perforiranoj strukturi. Zidna struktura omogućava energetski učinkovit rad s jedne strane, a s druge manja debljina zida u poređenju sa tradicionalnom gradnjom pruža priliku da unutrašnji prostor bude veći. Zahvaljujući toplo valjanom pocinčanom materijalu garantovana je velika nosivost i dugotrajnost konstrukcije.
Okvir zidne strukture se brzo i jednostavno montira, a za vanjsko oblaganje fasade se može koristiti materijal po želji: to mogu biti Lindab zidne kasete, termička izolacija sa malterom ili bilo koji montažni materijal.
Za pregrađivanje prostorija ovi zidni profili su savršeno prikladni jer se oni koriste kao okvirovi za popularne gipsane ploče.
Zvučna propusnost i protiv-požarni parametri naših pregradnih zidnih profila sa odgovarajućom toplotnom izolacijom i sa definisanim brojem slojeva gipsane ploče su mjereni i kvalificirani pod labaratorijskim uvjetima, tako da su primjenjivi pod strogim zahtjevima.
 

Za dodatne informacije pogledajte Lindab Portal za projektante.

2 Softveri