Lindab SBS Sistem malih objekata

Previous Next

Slika 1/5

Opis

SBS Sistem malih objekata
 
SBS Sistem malih objekata je građevinski sistem lake konstrukcije koji pruža lijep izgled objekta jednostavne montaže. Razvijen je za objekte od 3 do 13 m, visine strehe od 2,5 do 4 m.
Objekti napravljeni po ovom sistemu mogu se koristiti za više namjena, a sa istim arhitektonskim izgledom.
 
Nema ograničenja za postavljanje vrata, garažnih vrata i prozora, jer je primarni okvir dizajniran prema njihovim dimenzijama i lokaciji. SBS objekti su dostupni u obje varijante: izolovani i ne izolovani. Pogodni su za objekte širine od 3 do 6 m, površine 300 - 500 m2.
 
 
 

Dizajn konstrukcije:

Okvirovi objekta su napravljeni od hladno valjanih, galvaniziranih C-profila, povezanih zajedno samourezivim vijcima ili normalnim šarafima.


Sistem vanjske obloge krova može biti od LindabTopline lima u obliku crijepa ili  LindabCoverline trapeznog lima. Vanjski profili na zidu mogu biti profili LindabCoverline sistema, isti kao i unutrašnja obloga izolovanih objekata. Poseban sistem oblaganja je dozvoljen, no u ovom slučaju mora biti provjeren od strane našeg Lindab servisa za kupce.


 

 

 
Dizajn temelja:

Zbog statičkog sistema dvozglobne primarne konstrukcije i kao posljedica malih sila reakcije za temelje je dovoljna temeljna traka ili betonska ploča. Nema potrebe za korištenjem posebnih elemenata za ankerisanje, tako da ploča može biti urađena prethodno, a stubovi okvira osnovne konstrukcije pričvršćeni za nju naknadno pomoću elemenata sa vijcima za beton.


 
 
 

 
 
Funkcija

Objekat napravljen po SBS sistemu može ispunjavati različite vrste upotrebe, sa identičnim arhitektonskim imidžom. Na ovaj način može se koristiti kao garaža, skladište, hitna stanica, stražarska kućica, ali i kao kućica za ptice u zoološkom vrtu.

Dodatni tehnički detalji, crteži, kao i informacije o softveru Lindab SBS sistema i drugih integrisanih Lindab sistema dostupni su na Lindab Portalu za projektantel Molimo pogledajte.
 

 

 
 
 

 

3 Softveri