Lindab Burkolati

Previous Next

Slika 1/4

Opis

Lindab Burkolati sistem za oblaganje betonskih hala 

 
Veliki izbor proizvoda od tankog čeličnog lima i obloga (proizvodna grupa Coverline), te lakih greda (proizvodna grupa Construline) koje proizvodi i distribuira Lindab pružaju izvrsno ekonomično i tehničko rješenje za sekundarnu nosivu konstrukciju i sisteme za pokrivanje i oblaganje ne samo kod hala sa čeličnom primarnom konstrukcijom nego i za primjenu na objektima i halama koje imaju betonsku konstrukciju.
Za hale sa betonskom konstrukcijom obično se koriste sljedeći sistemi:
a.    Z-grede i trapezni lim za pokrov (jednoslojni ne izolirani ili dvoslojni sa izolacijom), u slučaju nagiba krova od najmanje 10 %;
b.    Z-grede i sendvič panel za pokrov, u slučaju nagiba krova od najmanje 7 %;
c.    Visoki trapezni profil sa pokrovom kao što je PVC, guma i sl. u slučaju nagiba krova od najmanje 3 %.
Rješenje koje je tehnološki i ekonomski pogodno može se jednostavno izabrati zavisno od funkcije, tetehnoloških i estetskih zahtjeva.
Dodatni tehnički detalji, crteži i informacije o softveru Lindab cladding sistema i drugih integrisanih Lindab sistema dostupni su na Lindab Portal za projektante. Molimo pogledajte.

2 Softveri