Lindab Roof Sistem renoviranja krova

Previous Next

Slika 1/4

Opis

Lindab Roof Sistem renoviranja krova

 

Glavna svrha LindabRoof Sistema renoviranja krova, koji je razvijen od strane Lindaba, je da bude odgovarajuće solucija za brzo, jednostavno i isplativo rješavanje učestalih problema curenja kod ravnih krovova, mekanih pokrova industrijskih i privatnih objekata sa starim, dotrajalim, oštećenim materijalima.
Izolacija protiv kišnice se obično rješavala sa bitumenom ili PVC mekim pokrovom u slučaju objekata sa ravnim krovom, koji je bio popularan proteklih decenija. Njihova konzistencija i tehničko stanje propadalo je s godinama. Tako su redovni i skupi radovi obnove postali neizbježni. Lindab Roof Sistem renoviranja krova – najbolje rješenje kako bi se izbjegli ovi problemi. Lindab sistem, sa toplo pocinčanom čeličnom konstrukcijom, zaštićenim čeličnim pokrovom, siguran sistem olukanudi dugotrajno rješenje, jednostavno za održavanje vlasnicima i korisnicima. Dodatno, toplotna performansa gornjeg sprata se značajno poboljšava zahvaljujući ventilisanoj "atici" između starog i novog krova.
Glavni elementi Lindab Sistema renoviranja krova: primarna nosiva konstrukcijastructure koja se sastoji od C profila, Z profila i C zatega, kao i tri različita tipa Lindab sistema pokrova zavisno od nagiba krova od 6 do 30°: trapezni lim (LTP20, LTP45); lim u obliku crijepa (LPA, LPA Maxi) ili falcani pokrov (PLX). Novi sistem će dati estetski lijep izgled, odličnog stanja u tehničkom smislu, te dugotrajno rješenje za krov koji nikada neće procuriti!
Dodatne tehničke detalje, crteže i informacije o softveru Lindab Roof Sistema za renoviranje krova i drugih integrisanih Lindab sistema dostupni su na Lindab Portalu za projektante. Molimo pogledajte.

2 Softveri