LPY

Opis

L profilirani spoj (za otvore)

2 Softveri

Tip:         
Dim mm:
Dužina mm:
Visina/širina mm:
Masa kg/1000 kom:​
LPY100 
100
95
50/50
70​
Tip:          
Dim mm:
Dužina mm:
Visina/širina mm:
Masa kg/1000 kom: ​
LPY120
120
115
50/50
90​
Tip:         
Dim mm:
Dužina mm:
Visina/širina mm:
Masa kg/1000 kom: ​
LPY145
145
140
50/50
110​
Tip:          
Dim mm:
Dužina mm:
Visina/širina mm:
Masa kg/1000 kom: ​
LPY150
150
145
50/50
114​
Tip:         
Dim mm:
Dužina mm:
Visina/širina mm:
Masa kg/1000 kom: ​
LPY170
170
165
50/50
134 ​
​Tip:     
Dim mm:
Dužina mm:
Visina/širina mm:
Masa kg/1000 kom: 
LPY195
195
190
50/50
149​
​Tip:          
Dim mm:
Dužina mm:
Visina/širina mm:
Masa kg/1000 kom: 
LPY200
200
195
50/50
153​
Tip:         
Dim mm:
Dužina mm:
Visina/širina mm:
Masa kg/1000 kom: ​
LPY220
220
215
50/50
155​