Toegangsopeningen

Toegangsopeningen

Toegangsopeningen
Luchtkanalen moeten zo geplaatst worden dat ze gemakkelijk bereikbaar zijn voor onderhoud. Het is daarom een goede vuistregel om toegangsopeningen te plaatsen bij iedere verandering van het kanaaltracé onder een hoek die groter is dan 45°. Het is aan te raden dat de kanalen om de 2 tot 3 jaar worden geïnspecteerd en zo nodig worden gereinigd. Lindab heeft alle kanaalstukken om reiniging van kanalen toe te laten. Lindabkanalen zijn tevens de enige kanalen die gemakkelijk te onderhouden zijn: ze verhogen de levensduur en verlagen de "life cycle cost" van het ventilatiesysteem aanzienlijk.