DLDY

Omschrijving

De DLDY is voorzien van ingebouwde zijbaffles, die zich buiten de afmetingen van het vormstuk bevinden. De producten kunnen worden gemaakt in alle standaard kanaalafmetingen.

Ontwerp

De DLDY is voorzien van een mantel van trapeziumvormig gegolfd plaatijzer voor de stabiliteit en om het risico op natuurlijke trillingen te reduceren.
De DLDY is ontworpen voor een lage weerstand met bafflecombinaties die met name geluiden met lage frequenties goed dempen.
Het type isolatiemateriaal is Lindtec en is ontwikkeld met het oog op goede geluidseigenschappen, een laag gewicht en de reiniging.

De DLDY voldoet aan luchtdichtheidsklasse C en drukklasse 2 conform EN 1507:2006.

De DLDY is voorzien van een verbindingsprofiel van het typ RJFP.

Tools voor de dimensionering en planning

De software DIMsilencer wordt aanbevolen om snel een geluidsdemper te selecteren of om volledige en snelle geluidsberekeningen van het hele kanaalsysteem te maken.

Met de CADvent-software kunt u dimensioneren in omgeving met 3D-modellen.

Bij het uitvoeren van een geautomatiseerde planning kunnen automatisch de geluidsniveaus, drukverliezen enz. worden weergegeven.