DTBCU SF

Omschrijving

Afsluitklep met een veerretourmotor SF 24 of SF 230.

Bestaat uit een DTU-klep met een 24V of 230V elektrische motor.

De motor wordt aangestuurd via een enkelpolig verbreekcontact. De motor is voorzien van een overbelastingsbeveiliging en stopt automatisch wanneer het blad de eindaanslag heeft bereikt. Hoewel de stroom is aangesloten, wordt de motor niet beschadigd wanneer deze wordt geblokkeerd.

Wanneer het systeemvoltage is aangesloten, start de motor en wordt tegelijkertijd de retourveer onder spanning gezet. De motor stopt in de eindpositie en wordt niet beschadigd bij een blokkering, hoewel de systeemspanning wel aanwezig blijft.

Wanneer de stroom wordt afgesloten, wordt de regelklep gesloten wanneer de servomotor vrij komt te lopen en de retourveer trekt het blad terug in de oorspronkelijke positie.

Als u wilt dat de regelklep wordt geopend in plaats van gesloten, kunt u de twee moeren op het klemblok verwijderen, de spindel 90° draaien en de moeren weer vastdraaien.

Wanneer de motor wordt geïnstalleerd in de open lucht, moet deze worden beschermd tegen UV-straling.

De motor wordt op een afstand van de regelklep geïnstalleerd, waardoor het ventilatiekanaal makkelijker kan worden geïsoleerd.

Er zijn aparte montage-, meet-, inregel- en onderhoudsinstructies voor dit product beschikbaar.

Ø 400–630 voldoet in de gesloten positie aan drukken tot 2500Pa.