MBU

Omschrijving

Toepassingen

De meetbocht is geschikt voor zowel het inregelen als voor continue debietmetingen. Het is de bedoeling dat de meter permanent wordt geïnstalleerd, en moet daarom in de ontwerpfase reeds worden opgegeven. De meetbocht is een goede keuze, aangezien in alle installaties bochten worden gebruikt.

Er zijn aparte montage-, meet-, inregel- en onderhoudsinstructies voor dit product beschikbaar.

Ontwerp

De meetbocht is voorzien van een geperste en naadgelaste Safe-bocht van 90° met meetnippels aan de binnen- en buitenradius. De nippels zijn uit productieoverwegingen asymmetrisch op de hartlijn gepositioneerd. Elke nippel is voorzien van een verwijderbare plastic plug die het binnendringen van vuil moet voorkomen. Het elimineert tevens luchtlekkage wanneer er geen meting wordt uitgevoerd.

De unit kan worden geïsoleerd tot een dikte van 50 mm zonder dat de meetnippel of het labelplaatje wordt verborgen. De plaat kan voor een goede leesbaarheid worden gedraaid, ongeacht de manier waarop de unit is geïnstalleerd en kan eenvoudig worden verwijderd en ergens anders worden bevestigd. Als er een dikkere isolatie is vereist, kunt u de speciale isolatiecup IK aan de standaardcup toevoegen.

Dankzij het robuuste ontwerp van de standaardcup, worden de meetnippels goed beschermd, zowel vóór als na de installatie.