SKPTR

Omschrijving

Pneumatische schuifklep met transferverbinding

De klep voldoet aan de vereisten voor luchtdichtheidsklasse 4 en drukklasse C.

De klep voldoet alleen in een volledig gesloten of geopende positie aan luchtdichtheidsklasse C.

Inclusief luchtcilinder met gemonteerde regelklep.

Er zijn aparte montage-, meet-, inregel- en onderhoudsinstructies voor dit product beschikbaar.