SLCU 50

Omschrijving

Geluiddemper voor speciale toepassingen

Isolatiedikte 50 mm.