februari 11, 2013

Flexi Shop tevredenheidsenquête

Eind december werd een grote tevredenheidsenquête georganiseerd bij de gebruikers van de Flexi Shop.

We ontvingen meer antwoorden dan verwacht. De reacties waren bijzonder constructief en verhelderend. We zijn nu volop aan de slag met deze gegevens om zo goed mogelijk aan de vragen te voldoen.

Dit voorjaar introduceren we reeds een bijzonder interessante nieuwigheid die exclusief zal voorbehouden zijn aan de Flexi Shop gebruikers. 

Zoals beloofd namen alle inzendingen deel aan een wedstrijd. Inmiddels werd de magnum fles champagne overhandigd aan de gelukkige winnaar, dhr. Luc Vlaeminck van Celcio bvba in Gent.

Foto_winnaar_enquete_017.JPG