Werken bij Lindab

Ons verleden en onze toekomst

Lindab kan – niet zonder enige trots – steunen op een team dat tegelijkertijd creatief, innovatief en ambitieus is, terwijl we er bovendien steevast in slagen om onze klanten duidelijke en effectieve oplossingen aan te bieden. Om onze positie als marktleider te kunnen behouden, werken we samen met uiterst competente mensen die de waarden
van Lindab delen, proactief zijn en eender welk project in goede banen kunnen leiden. Kortom, mensen die het verschil kunnen maken.

Door zowel voor onze partners als voor onze werknemers een aantrekkelijk bedrijf te blijven, kunnen we de erfenis van Lindab
eer aandoen en ons bedrijf verder verstevigen en uitbouwen. De hoeksteen voor de huidige en toekomstige relaties met onze klanten en werknemers? Leiderschap dat gebaseerd is op engagement en gezond verstand, waarbij we ons concentreren op het succes van onze klanten door het vereenvoudigen van het bouwproces.

Het ‘Lindab Gevoel’

Het ‘Lindab Gevoel’ staat voor de Lindabcultuur, opgesomd in drie kernwaarden. Deze vormen samen met onze zakenideeën, onze visie en de ‘Lindab Life’-principes rond zakendoen, het beeld waar we voor staan en wie we zijn – zowel binnen alle externe als alle interne relaties.

Het Lindab Gevoel en het groeiende succes van ons bedrijf rust op alle personen die onze waarden werkelijk delen, graag initiatief nemen en bovendien in staat zijn om het verschil te maken. We verwachten van al onze verantwoordelijken en werknemers dat ze goede ambassadeurs zijn voor ons en zijn ervan overtuigd dat onze acties luider spreken dan woorden.

Focus op onze medewerkers

Werknemer is één van de kerndomeinen van “Lindab Life”.

Lindab blijft er naar streven om steeds meer aantrekkelijk te worden als werkgever. Dit streven zal verder bouwen op de inspanningen die reeds eerder geleverd werden op het vlak van bedrijfscultuur, persoonlijke ontwikkeling, organisatie en preventieve gezondheidszorg en dit zowel lokaal als op bedrijfsniveau.

Een belangrijk element in onze medewerkersfocus is het herleiden van het aantal arbeidsongevallen tot het minimum om ons uiteindelijk doel te kunnen bereiken : geen arbeidsongevallen meer.

We moedigen ook diversiteit aan en behandelen onze medewerkers zonder enige vorm van discriminatie op het vlak van geslacht, ras, godsdienst, leeftijd, sexuele geaardheid, nationaliteit, politieke overtuiging, vakbond, sociale of etnische afkomst.

Al onze activiteiten binnen de groep verlopen in vol respect voor de mensenrechten en faciliteren de vorming van- en deelname aan vakbonden en andere organisaties die opkomen voor het collectief belang.​