DIRU

Omschrijving

De regelklep DIRU met debietmeter kan worden gebruikt om het debiet te meten. De DIRU heeft de volgende eigenschappen: laag geluidsniveau, centrische stroom, vaste meetnippels voor een accurate debietmeting en voorzien van regelfaciliteiten die volledig kunnen worden geopend. Dit betekent dat u geen reinigingsdeksels nodig hebt. Voldoet aan luchtdichtheidsklasse C.

De dimensioneringsgrafiek moet worden gebruik om het drukverlies op de regelklep met de debietmeter te bepalen en geeft informatie over het geluidsniveau bij verschillende instellingen. Bij het inregelen van het systeem moeten de inregelgrafieken worden gebruikt.

Er zijn aparte montage-, meet-, inregel- en onderhoudsinstructies voor regelkleppen met een debietmeter beschikbaar.

De klepbladen vormen een meetflens waarmee de stroom kan worden gemeten. Door het drukverschil tussen de meetnippels te meten, kunt u de stroomsnelheid q [l/s] voor de regelklep afleiden. De instelwaarde voor de klep en de correctiefactor (k-factor) is dezelfde waarde. Dit betekent dat u de k-factor niet in een grafiek hoeft op te zoeken voor de instelwaarde.

De luchtstroom wordt geregeld met een hendel.

Ø 80–630 voldoet aan drukken tot 1000Pa in gesloten positie.

Materiaal

De regelklep is gemaakt van thermisch verzinkt staal.

Installatie

Houd rekening met de vereiste rechte aanstroomlengte voor of na een verstoring, zoals vermeld op de kaart die aan de meetnippels is bevestigd, voor een nauwkeurige debietmeting.

Reiniging

Het kanaal is toegankelijk door de regelklep volledig te openen. Vergeet niet om de regelklep na reiniging in de juiste stand terug te zetten.

Gerelateerde documenten

1 Software