FMU

Omschrijving

Toepassing

De meter is geschikt voor zowel het inregelen als voor continue debietmetingen. Het is de bedoeling dat de meter permanent wordt geïnstalleerd, en moet daarom in de ontwerpfase reeds worden opgegeven.

Er zijn aparte montage-, meet-, inregel- en onderhoudsinstructies voor dit product beschikbaar.

Ontwerp

De debietmeter bestaat uit twee samengevoegde verloopstukken met meetnippels. Elke nippel is voorzien van een verwijderbare plastic plug die het binnendringen van vuil moet voorkomen. Het elimineert tevens luchtlekkage wanneer er geen meting wordt uitgevoerd.

De unit kan worden geïsoleerd tot een dikte van 100 mm zonder dat de meetnippels of het labelplaatje worden verborgen. De plaat kan voor een goede leesbaarheid worden gedraaid, ongeacht de manier waarop de unit is geïnstalleerd en kan eenvoudig worden verwijderd en ergens anders worden bevestigd.

Er zijn debietmeters met twee maten kleinere verloopstukken verkrijgbaar voor een hogere afleesbare druk in de meetnippels. Dit zorgt echter wel voor een hoger drukverlies en geluidsniveau.

Gerelateerde documenten

1 Software