LDR

Omschrijving

Het verloopstuk wordt gebruikt als overgang tussen de verschillende kanaalafmetingen. De grotere maten zijn ook beschikbaar met een asymmetrisch verloop zoals gecodeerd in de tekeningen.

Overgangsstukken zijn aan beide einden voorzien van een verbindingsprofiel van het type RJFP en zijn verstevigd met trapeziumvormige plooien.

De maten voor e en h hoeven alleen te worden opgegeven voor alternatief 6. Een negatieve waarde voor e betekent bijvoorbeeld dat e buiten zijde a ligt.

Gerelateerde documenten

1 Software