LTEST

Omschrijving

Een kompleet toestel voor het on-site meten van luchtlekken in kanalen.

Het toestel regelt automatisch de gekozen druk.

Alles is ingebouwd, geen losse meettoestellen of meetslangen.

Het toestel berekent zelf het lekdebiet, de lekfactor en of de gekozen luchtdichtheidklasse is bereikt.

Het toestel realiseert automatisch de meetcyclus volgens de normen EN 12237 en EN 1507.

De meetcyclus gebeurt volledig automatisch, wat het meetproces aanzienlijk versnelt en vereenvoudigt.

Gemakkelijk te hanteren, te dragen en op te bergen.

Reserveonderdelen

Thermisch papier voor de printer

Afsluitballon

Filter voor luchtinlaat