SMFU

Omschrijving

Toepassing:

  • Om te voorkomen dat een kanaal exact op maat moet worden gesneden in omstandigheden waar het moeilijk is de exacte maat te meten. Bv. de aansluiting van een kanaal op de aansluiting van een rooster. In dit geval moet de schuifkoppeling worden bevestigd met schroeven of popnagels.
  • Een te kort afgesneden kanaal worden gebruikt en er hoeft geen nieuw stuk buis op de juiste lengte te worden afgesneden. In dit geval moet de schuifkoppeling worden bevestigd met schroeven of popnagels.
  • Om ervoor te zorgen dat er minder of geen kanalen op de bouwplaats hoeven gesneden te worden en standaardbuizen met een kortere lengte kunnen worden gebruikt. In dit geval moet de schuifkoppeling worden bevestigd met schroeven of popnagels.
  • Om eenvoudig een ander product in een bestaand systeem in te voegen of aan een bestaand systeem toe te voegen. Bijvoorbeeld als u een extra demper wenst in te voegen. In dit geval moet de schuifkoppeling worden bevestigd met schroeven of popnagels.
  • Om eenvoudig een ander product te verwijderen wanneer u het systeem reinigt. Bijvoorbeeld wanneer u een regelklep met een geblokkeerd blad moet verwijderen.
  • Om de toegang mogelijk te maken voor de inspectie of reiniging van een systeem door de koppeling eenvoudig te schuiven. De koppeling fungeert als een toegangsopening.
  • Om de afstand tussen een T-stuk en een toegangsopening te vergroten, bijvoorbeeld EPFH of KCU, zodat de opening buiten de isolatie ligt. In dit geval moet de schuifkoppeling worden bevestigd met schroeven of popnagels.

Heeft geen Click-functie op geen van beide zijden.

Gerelateerde documenten

1 Software