DIMsilencer

DIMsilencer is een productkeuze- en dimensioneringsprogramma voor Lindab's geluidsdempers, dat gedetailleerde ondersteuning biedt bij het effectief ontwerpen van de geluidsdemping bij luchtkanaalsystemen.

Functions DIMsilencer offers:

  • kan zowel afzonderlijk als gelinkt met CADvent gebruikt worden
  • snelle keuze van geluiddempers die overeenstemmen met de vooraf vastgelegde vereisten
  • volledige systeemberekening vanaf de ventilator tot aan de kamer
  • snelle en eenvoudige wijziging van vastgelegde vereisten en waarden om alternatieve oplossingen te vinden
  • mogelijkheid tot printen van geselecteerde dempers

Download DIMsilencer