Създаване на еко-ефективни решения с минимално вредно въздействие върху околната среда.

 
Нашата отговорност към околната среда и наследството, което оставяме на следващите поколения, влияят на нашата дейност от много години насам. Тази отговорност се проявява в нашите активности, както в краткосрочен така и в дългосрочен план, те целят намаляване на вредното въздействие върху околната среда.
Голямо значение отдаваме на строителните решения, които значително допринасят за енергийната ефективност на сградите.

Производствените единици на Lindab са сертифицирано по системите за управление на околната среда ISO 14001.