Като компания представлявана в над 30 държави ние се опитваме възможно най-много да избираме партньорите си на локално ниво и така да поддържаме и подпомагаме развитието на местата(общо над 125), където имаме офиси и представителства.​