Февруари 25, 2016

 5 ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Динамичната, глобализираща се среда на световна икономика оказва все повече натиск върху способността на бизнеса да остава конкурентоспособен. Разбирането на глобалните тенденции е от решаващо значение при определяне на това как компаниите могат да засилят пазарната си позиция. Бързото нарастване на населението и урбанизацията, търсенето на все по-висока енергийна ефективност, технологии и материали за интелигентни сгради, съставят списъка с предизвикателствата и възможностите, от които сме обградени. По-долу са посочени пет глобални тенденции, които определят бъдещето на строителството.

Интелигентни сгради

С поевтиняването на технологиите, нашите сгради стават все по-интелигентни. Според доклада на McKinsey Интернет на нещата: Картографиране на стойността (The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype), общото потенциално икономическо въздействие на приложенията на Интернет на нещата“ е между $ 3,9 и $ 11,1 трилиона годишно за периода до 2025 г. В същия доклад се посочва, че макар много внимание да е насочено към автоматизация на дома и фитнес мониторинг, най-големият икономически потенциал се крие в бизнес приложенията (В2В).

Нарастващо население и урбанизация

Според ревизията на доклад на ООН Перспективи на урбанизацията от 2014 г. (World Urbanization Prospects), хората, живеещи в градските райони ще се увеличат от 54 на сто днес до 66 на сто до 2050 г. До 2045 градското население в света се очаква да надхвърли шест милиарда. Това без съмнение ще създаде драстично нарастване на търсенето на жилища, енергия и инфраструктура, както и на по-остра нужда от решения за по-чист въздух и устойчиво градско развитие.

Околна среда, законодателство и енергийна ефективност
 

Инициативи като споразумението от Киото представят визия за здравословен и устойчив начин на живот. Строителни правни норми за постигане на тази визия в момента са въведени в повечето европейски страни и големи части от света. Това е една чудесна възможност за фирмите, да се прицелят по-далеч от " зеленото", което вече е задължително за всички компании днес.

Разработване на нови материали и процеси

Предварителната заготовката на елементи и модуларизацията допринасят за по-ефективен процес в строителство, с по-малко време за работа на обекта. Нарастващата нужда от интелигентни сгради и градове е предпоставка за иновации. Също така софтуерни решения като (Building Information Modelling - BIM) бързо се превръщат във важна част от планирането и изпълнението на строителни проекти.

Глобални икономически процеси и модели

Неравномерно възстановяване в развитите икономики;

Потисната строителната индустрия в много страни;

Мащабните инвестиции в инфраструктура в развиващите се страни са двигател на глобалното търсене;

Развиващите се пазари могат бързо да се променят;

Затруднен достъп до финансиране за малките и средни предприятия;

Свържете се с нас за вашата оферта за сграда, покрив или система вентилация -> тук  или на office@lindab.bg; 02/9799700