Мислете Минималистично


По-малко е равно на повече!

Особено когато използвате нашите стоманени продукти. Стоманата е един от малкото материали, които подлежат почти сто процента на рециклиране. Това означава, че се използва по-малко суров материал и в атмосферата се изпуска по-малко въглероден диоксид. 

Стоманата позволява да създаваме стабилни решения, които са с много леко тегло. Това означава минимализирани усилия при монтаж, минимален разход за транспорт до строежа и минимализирано изразходвано гориво. Благодарение на стоманата, можем да създадем и ефективни решения за изолация и вентилация. Това означава по-малко похабена енергия. Това са само няколко примера за това как опростяваме конструкциите за Вас, докато минимилизираме вредното влияние върху околната среда.​