Roof Safety

 • 1.
  Обща информация
 • 2.

Обща информация

Обезопасяващите закрепващи устройства трябва да бъдат на отстояние не повече на 5 метра едно от друго и на не повече от 10 метра от стрехите. Снегозадържането се монтира в съответствие с препоръките на Гражданска защита.

Дефиниция за височина по фасадата

Разстоянието от точката на пресичане между покрива и фасадата на нивото на земята. За устройствата за достъп се приема, че височината на фасадата се изчислява от там, където са монтирани възходящите устройства.

За обезопасяващите елементи на покрива, фасадната височина се изчислява като се измерва най-ниското ниво на земята.

Дефиниция на покривен наклон

1:10 = около 6 градуса
1:3 = около 18 градуса

Каква е височината на Вашата къща?

Височина на фасадата 0-3 метра

Наклон на покрива повече от 6 градуса (1:10)

 1. A Фиксирана стълба на покрива и/или пътека до билото, комина или работното място
 2. B Плъзгаща защита за преносими стълби
 3. C Защитно ограждение около повърхности, на които може да се стъпи по погрешка и такива, които не могат да носят теглото на едно лице

Наклон на покрива повече от 18 градуса (1:3)

 1. A Фиксирана стълба на покрива и/или пътека до билото, комина или работното място
 2. B Плъзгаща защита за преносими стълби
 3. C Защитно ограждение около повърхности, на които може да се стъпи по погрешка и такива, които не могат да носят теглото на едно лице
 4. D Защита срещу падане на лед и сняг на входовете на сградите

Височина на фасадата 3-4 метра

Наклон на покрива повече от 6 градуса (1:10)

 1. A Куки за обезопасяващи релси
 2. B Плъзгаща защита за преносими стълби
 3. C Защитно ограждение около повърхности, на които може да се стъпи по погрешка и такива, които не могат да носят теглото на едно лице

Наклон на покрива 6-18 градуса (1:10-1:3)

 1. A Фиксиращо устройство за обезопасяване на линията по протежение на цялото било, например релсите по билото
 2. B Плъзгаща защита за преносими стълби
 3. C Защитно ограждение около повърхности, на които може да се стъпи по погрешка и такива, които не могат да носят теглото на едно лице
 4. D Фиксирана стълба на покрива и/или пътека до билото, комина или работното място

Наклон на покрива повече от 18 градуса (1:3)

 1. A Фиксиращо устройство за обезопасяване на линията по протежение на цялото било, например релсите по билото
 2. B Плъзгаща защита за преносими стълби
 3. C Защитно ограждение около повърхности, на които може да се стъпи по погрешка и такива, които не могат да носят теглото на едно лице
 4. E Защита срещу падане на лед и сняг на входовете на сградите

Височина на фасадата 4-8 метра

Наклон на покрива по-малко от 6 градуса (1:10)

 1. A Обезопасяваща линия
 2. B Предпазни перила около всички отвори. Няма интериорни изисквания за фасадата на височина 4-8 м
 3. C Защитно ограждение около повърхности, на които може да се стъпи по погрешка и такива, които не могат да носят теглото на едно лице
 4. D Фиксирана стълба на покрива и/или пътека до билото, комина или работното място
 5. E Предпазни перила около всички отвори. Няма интериорни изисквания за фасадата на височина 4-8 м

Наклон на покрива 6-18 градуса (1:10-1:3)

 1. A Обезопасяваща линия
 2. B Фиксирана стълба към стената с предпазно ограждение за предотвратяване на падане
 3. C Защитно ограждение около повърхности, на които може да се стъпи по погрешка и такива, които не могат да носят теглото на едно лице
 4. D Фиксирана стълба на покрива и/или пътека до билото, комина или работното място
 5. E Предпазни перила около всички отвори. Няма интериорни изисквания за фасадата на височина 4-8 м

Наклон на покрива повече от 18 градуса (1:3)

 1. A Обезопасяваща линия
 2. B Фиксирана стълба към стената с предпазно ограждение за предотвратяване на падане
 3. C Защитно ограждение около повърхности, на които може да се стъпи по погрешка и такива, които не могат да носят теглото на едно лице
 4. D Фиксирана стълба на покрива и/или пътека до билото, комина или работното място
 5. E Предпазни перила около всички отвори. Няма интериорни изисквания за фасадата на височина 4-8 м
 6. F Защита срещу падане на лед и сняг на входовете на сградите