Моля изберете Вашият сайт по подразбиране

Затвори  

Условия за ползване(Правно известие)

 
Добре дошли в интернет страницата на Линдаб Групата, която е достъпна от различни домейни, притежавани и управлявани от дружество Линдаб в Групата Линдаб ( "Линдаб"). Настоящото правно известие важи за всички тези сайтове.
С достъпа до Сайта Вие приемате следните условия:
 
Ако не сте съгласни с следните условия, моля, обърнете внимание, че нямате право да използвате Сайта.
 
Авторското право към сайтовете принадлежи на Lindab. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхраняването на част или на цялото съдържание под каквато и да е форма без предварителното писмено разрешение на Lindab е забранено, освен в съответствие със следните условия. Lindab се съгласява да разглеждате сайтовете на компютъра си и да отпечатвате копия от тези страници само за лична употреба, а не за масово разпространение, освен в случаите, когато имате съгласие в писмена форма от Lindab. Индивидуалните документи в сайтовете могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в тези документи.

Всички имена, лога и търговски марки ("Търговски марки") са собственост на Lindab, неговите филиали, свързани компании, лицензодатели или бизнес партньори. Търговските марки могат да се използват само в съответствие с разрешената употреба съгласно настоящото правно известие или с предварителното писмено разрешение на Lindab.
 
Използването на прессъобщения и други документи, класифицирани като публични, е разрешено при публични съобщения, ако е посочен източникът на информацията.
Сайтовете и съдържанието им са предоставени за Ваше удобство. Съдържанието на сайтовете се предоставя на база "както е" и "на разположение". Lindab не гарантира, че неговите сайтове ще бъдат винаги достъпни или без грешки. Lindab си запазва правото да преразгледа сайтовете или да оттегли достъпа до тях по всяко време. НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ЗАГЛАВИЕ ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТАВЯНЕТО, ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ сайтове. LINDAB НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ тези сайтове, ДОРИ АКО LINDAB СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖАТ ЗА ВАС. ОТГОВОРНОСТТА НА LINDAB ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО  НАЙ-ГОЛЕМИЯ РАЗМЕР, ПОЗВОЛЕН ОТ ЗАКОНА.
Всички материали, информация или други съобщения, излъчени или изпратени до сайта ще се считат за неповерително, неизключителено, безвъзмездено, неотменимо, изцяло без възможност за лицензиране и патентоване ( "Съобщения"). Lindab няма да има задължения по отношение на съобщението. Линдаб ще бъде свободен да разкрие, копира, разпространява,  включи и / или използва по друг начин съобщенията, заедно с всички данни, изображения, звуци, текстове и други, включени тук, за всякакви търговски или нетърговски цели.

За улеснен достъп Lindab може да включва връзки към сайтове в интернет, които са собственост или се управляват от трети страни. Чрез свързването с такъв сайт на трета страна ще прегледате и приемете правилата за използване на този сайт, преди да използвате този сайт. Вие също се съгласявате, че Lindab няма контрол над съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни. В допълнение, връзката към сайт, различен от Lindab, не означава, че Lindab одобрява сайта или продуктите или услугите, посочени в такъв сайт на трета страна.
Lindab може да преразгледа тези условия по всяко време, като актуализира това правно съобщение. Lindab запазва по свое усмотрение правото да преустанови наличността на сайта по всяко време без предупреждение. Ако някое от условията, клаузите, или от разпоредбите на тези правни съобщения се определи като незаконно, невалидно или неизпълнимо, валидността и приложимостта на останалите клаузи, условия и разпоредби не са по никакъв начин засегнати или нарушени.
 
Актуализирано през март 2014 г.