Моля изберете Вашият сайт по подразбиране

Затвори  

Политика на поверителност

Lindab AB се ангажира да защитава личните ви данни. Това съобщение за поверителност описва как Lindab AB обработва и използва личните данни, които получаваме от вас, във връзка с този уебсайт и как можете да се свържете с нас, ако имате допълнителни въпроси относно обработката на вашите лични данни.
Lindab AB събира и съхранява лични данни, например: име; имейл; адрес; телефонен номер; IP адрес;, който изпращате, за да получите информация от нас. Тези лични данни ни помагат да обработим заявката ви за информация.


В допълнение към горепосочената употреба и цели, можем да използваме вашите лични данни, за да администрираме и подобрим този сайт, за нашите вътрешни записи, за статистически анализ и (ако е приложимо), за да завършим поръчките на продуктите и / или да се свържем с вас относно продажба или като част от нашите процедури за връзки с клиенти. Освен това съхраняваме вашите предпочитания, които сте настроили, когато използвате нашия уеб сайт.


Събирането на лични данни от Lindab AB се основава на необходимостта от извършване на посочените по-горе процеси. Доколкото Lindab AB използва личните данни за подобряване на този уебсайт или за анализиране на статистическите данни, основата за събиране на данни е законният интерес на Lindab AB да извърши такива подобрения и анализ, както и намерението да ви предостави по-добри услуги и информация.


За посочените цели личните данни могат да се предават на компаниите от групата Lindab в страни по света (които могат да се намират извън ЕС / ЕИП, Европейско икономическо пространство), които в някои случаи могат да имат по-ниско ниво на защита от тази в рамките на ЕС / ЕИП като [САЩ, Русия, страни от бившата Югославия, които още не са членки на ЕС, Норвегия и Швейцария]. При прехвърлянето на лични данни в страни извън ЕС / ЕИП Lindab AB използва стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, за да осигури достатъчно ниво на защита на вашите лични данни. Стандартните договорни клаузи могат да бъдат намерени тук: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Личните данни, които се събират и съхраняват, се използват изключително от компаниите в рамките на Lindab Group, освен в следните случаи:
• Когато се изисква от закона;
• на купувач или потенциален бъдещ купувач на нашия бизнес и / или;
• До доставчиците на услуги, назначени от Lindab AB, които предоставят услуги, свързани с този сайт или неговите функции, но само дотолкова, доколкото това е необходимо за предоставянето на тези услуги - например наши доставчици на ИТ услуги, който осигуряват физически дисково пространстрво, разработват и предлагат поддръжка за този уебсайт.

Lindab AB ще предприеме мерки за защита на всички лични данни, прехвърлени на тази трета страна или които са били прехвърлени в други държави, в съответствие с приложимите закони за защита на данните и както е посочено по-горе.
Някои информационни полета в уеб сайта са маркирани със * знак. Те са задължителни, когато попълвате данните си. Последствието от непредоставянето на информацията е, че определена функция на уеб сайта не може да работи за вас.
Lindab AB съхранява личните данни, докато е необходимо да се изпълни целта, за която са събрани данните. Това означава, че Lindab AB изтрива вашите лични данни, когато такива данни вече не са необходими за обработка на заявка, поръчка или за администриране на вашия акаунт или на нашите взаимоотношения. Статистиката, която е анонимна, може да бъде запазена след това. За подробности, моля, попитайте вашия местен контакт от Lindab за времето на задържане.
Можете по всяко време да поискате поправка или изтриване на личните ви данни. Моля, обърнете внимание, че изтриването би могло да означава, че Lindab AB не може да обработва заявки или поръчки, или да доведе до прекратяване на достъп до определен софтуер или част от сайта. Имате право да поискате копие от вашите лични данни от нашия регистър. Имате право да поискате ограничения за използването на личните ви данни (например ако смятате, че данните са неправилни) или прекратяването на използването на личните Ви данни (например по отношение на използването на данните за подобряване на този(Lindab AB) уебсайт). Имате право да поискате личните данни, използвани за обработка на поръчка, да администрирате профила си или нашите взаимоотношения във машинно-разпознаваем формат, и имате право да прехвърлите файлът/данните си/ на друг администратор на данни. Ако обработването на вашата лична информация се основава на вашето съгласие, имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време. Оттеглянето ви няма да засегне законосъобразността на извършената обработка, преди да оттеглите вашето съгласие.
Възможно е да има условия или ограничения на вашите права. Следователно не е сигурно, например,дали имате право на преносимост на данни в конкретния случай - това зависи от специфичните обстоятелства на обработващата дейност. и характеристиките на резултатите от тази обработка.
Lindab AB (регистрационен номер на фирмата: 556606-5446) отговаря за обработката на вашите лични данни и заявленията за упражняване на вашите права, както е посочено по-горе, на адрес:
Lindab AB в плик, отбелязан с надпис "Attn .: Lindab Group GDPR Manager" , Освен това можете да изпратите имейл до gdpr@lindab.com с тема "До GDPR на Lindab Group".

Ако имате жалба относно обработката на личните ви данни от Lindab AB, имате право да съобщите за това неудовлетворение на Datainspektionen, надзорния орган за обработката на лични данни на Lindab AB.