Моля изберете Вашият сайт по подразбиране

Затвори  

Големи международни проекти

За клиенти, които разширяват дейността си в Европа, Русия, СНД , Lindab предлага персонализиран подход.

Където и да строите, ние се грижим за качеството и бързината на изпълнение, чрез нашата мрежа от партньори. Можем да Ви насочим към подходящите архитекти, инженери, строители на местно ниво.

Нашите знания , партньорства и експрети  могат да са Ви полезни на всеки етап от изпълнението на  един строителен проект:

·         Инвестиционно планиране и анализ на пазара

Нашите експерти идват при Вас на място , за да Ви предоставят решение и да обсъдят заедно проекта. В Lindab говорим следните езици: Английски, Френски, Немски, Фламандски, Италиански, Шведски, Испански, Португалски, Полски, Чешки, Словашки, Унгарски, Сръбски/Хърватски, Румънски, Украински, Руски, Азерски, Турски, Арабски

Ние сме готови да ви свържем с нашите партньори, предлагащи различни инвестиционни услуги, особено в Източна Европа, Русия и СНД(ОНД).

·         Проучване на терени и административни процедури

Чрез нашите местни партньори , ще Ви насочим към точните терени и точните консултанти, които да Ви помогнат в процедурите изисквани от местната администрация, за да се стартира Вашият проект.

·         Търговска оферта

Съгласно изискванията на клиента Lindab изготвя предложение с подробни технически детайли фиксирана цена и срок на доставка. Фиксираната цена и срок на доставка ни отличава от конкурентите. Възможни са решения с включено финансиране или лизинг.

·         Проектиране

·         Вашата инвестиция е наша грижа, затова се фокусираме върху оптимизацията на конструктивната част от Вашият проект. Lindab Building е система, която позволява оптимално да се оползотвори вътрешната площ на сградата, като премахва необходимостта от вътрешни колони при отвор до 100 метра. Нашите проектантски центрове в Европа и Русия изготвят проекти  в съответствие с Европейското и местното законодателство. Разчупената и привлекателна архитектура на сградите Lindab се постига с избор между няколко стенни и покривни системи, в широка гама от цветове, както и необходимите аксесоари, за пълна интегрирана система за строителство.

За последните 40 години Lindab доставя над 50 000 сгради, с което сме се утвърдили като водещ Европейски производител на системи за строителство на стоманени сгради.

Заводите ни в Люксембург, Чехия и Русия правят продукта ни достъпен и с кратки срокове на доставка, като допринасят за по-ниска цена и безмитен режим за ЕС, Русия и СНД. Заводите Lindab са сертифицирани по ISO:9001:2008.

·         Проектно управление

На всички проекти за сгради се назначава проектен мениджър, който да следи за изпълнението на сроковете по доставката и строежа на сградата.

·         Строителство

За всеки проект има детайли, които изискват допълнително внимание, тъй като са частни случаи. За целта Lindab разработва конкретно решение съвместно с изпълнителя на строителните работи. Освен това при необходимост се провежда и обучение относно работата с продуктите Lindab на служителите и работниците от компанията изпълнител.

·         Поддръжка и удължена гаранция

С Вашата сграда вие получавате и препоръки за поддръжка, бъдещи разширения или промени  по разпределението. По искане на клиента има възможност да се предостави удължена гаранция, както и комплекти за поправка и поддръжка.

 

 

Lindab Building Systems са щадящи природата и 100% рециклируеми(стоманата е 100% рециклируем продукт).

Нашият специализиран софтуеър може да извърши оценка на физиката на сградата, нуждите от светлина и топлина, което помага при оптимизирането на енергийните разходи.

Нашите продукти са съобразени с DIN18599 отнасящ се до отразяването на слънчевите лъчи. С такава технология се удължава живота на покривното ограждане и стенното покритие, както и се намалява консумацията на енергия.

 

Lindab работи активо за намаляване на въздействието върху природата, предизвикано от дейността и продуктите на групата.

 ​

Контакт