Моля изберете Вашият сайт по подразбиране

Затвори  

 

 

Да бъдем отговорен и етичен бизнес партньор, който оправдава очакванията на своите клиенти, доставчици и други партньори.
Етичният кодекс и ценности на Lindab стоят в основата на управлението и дейността на компанията. Заедно с подкрепата на Глобалния договор на ООН и отчитане на устойчивостта в съответствие с GRI, те представляват основните крайъгълни камъни за генериране на доверие и полагане на основите на една силна марка.
Нашите продукти:
Основната цел на Lindab e да допринесе за опростяване на строителството във всичките му фази: проектиране, продукт, монтаж
и изпълнение. Системи за управление на качеството се прилагат в целия бизнес. Почти всикчки бизнес единици на Lindab имат система за контрол на качеството по ISO 9001.