Моля изберете Вашият сайт по подразбиране

Затвори  

 

 
Грижата и защитата на околната среда са едни от основните приоритети на Lindab.

Продуктите, които доставяме на нашите клиенти са екологично чисти, изцяло съвместими с природата и с възможност за 100% рециклиране. Въпреки че дейностите, които развиваме са много слабо замърсяващи околната среда, Lindab непрестанно инвестира в нови системи и мерки за свеждане до минимум на евентуални негативни ефекти от нашата дейност, причинени от използването на всякъкъв вид ресурси, материали, опаковки и транспорт. Грижим се за намаляване количеството на всички видове отпадъци, получени в следствие на производствените ни дейности. Стриктно контролираме и съблюдаваме всички компоненти на околната среда, които биха могли да бъдат увредени: въздух, вода, почва.
Това ни дава допълнителното самочувствие, че всеки един материал или строителна система, продукт на Lindab „живее” в унисон, а не в противоречие с природата
 
Производствените единици на Lindab са сертифицирано по системите за управление на околната среда ISO 14001.