Моля изберете Вашият сайт по подразбиране

Затвори  

Август 03, 2017

Каква е връзката между ултразвук, интернет на нещата и вентилацията?

Човечеството е изживяло огромни еволюции през цялата си история. От коне до автомобили, от театър до телевизия, от писма до телефон и от записи до онлайн живо излъчване. Сега друга еволюция е обхванала сферата на вентилацията. И въпреки че заглавието може да звучи като труден въпрос, отговорът е много по-логичен и ценен, отколкото изглежда на пръв поглед.

През последните 5 години в света се наблюдава нарастване броя на политиките за енергийна ефективност. Те, съчетани с все по-голям фокус върху качеството на въздуха в помещенията, повишават търсенето на нови технологии, които могат да спомогнат за оптимизиране на качеството на въздуха и същевременно да намалят потреблението на енергия в сградите. Това е мястото, където ултразвукът и интернет на нещата (IOT) става част от решението.

Част от проблема ли е строителната индустрия?

Знаете ли, че сградите са отговорни за 40% от потреблението на енергия и 36% от емисиите на CO2 в ЕС? Това може да изглежда шокиращо за някои,но в тази връзка ЕС е въвел нови регламенти, които гласят, че потреблението на енергия трябва да бъде намалено с 20% до 2020 г. Европа вече е в челните редици по политики за енергийна ефективност. Най-новите разпоредби на ЕС гласят, че всички нови сгради трябва да отговарят на минималните стандарти и да съдържат високоефективни алтернативни енергийни системи.

В Lindab смятаме, че регламентите не дават резултати сами. За да постигнем целите, се нуждаем от действия и желание и нестандартно мислене. Една от областите, в които алтернативното мислене може да подобри ефикасността и въздействието върху околната среда е вентилацията. Трябва обаче да оспорим конвенционалното мислене и старите навици, за да открием възможностите.

Несъответствие между качеството на въздуха и консумацията на енергия

По-голямото съсредоточаване върху енергоспестяването означава, че вентилационните системи с малък обем потоци стават все по-разпространени. Това, от своя страна, създава необходимост от измерване с инструменти и методи с висока точност, дори и в условия на малък обем на циркулиращия поток.

До днес системите за вентилация са използвали измерватели във въздуховодите, които пречат на въздушния поток и събират мръсотия. Тази стара технология не изглежда ефективна за съвременната вентилационна система. Изглежда има несъответствие между оптималния вътрешен климат и минималното потребление на енергия.

 

Lindabndab не се страхува от предизвикателства и вместо да се занимава с размерите, разположението или използването на измервателните уреди, Lindab потърси алтернативни решения. Стабилното, точно и лесно разбираемо измерващо устройство създава система, която може да се контролира по най-оптималния начин. Самодиагностиката и представянето на резултатите предоставят на потребителите, собствениците на къщи и поддържащия персонал възможност за оптимално функциониране на системата през целият й живот.

Това е мястото, където ултразвукът като метод за измерване се превръща в ценен инструмент.

Ултразвукът в измерването при вентилационните системи е печеливша иновация за всички.

Какво ще стане, ако си представим вентилационна система с измервателен уред без никакви препятствия във въздушния поток? Предимствата на такава система надхвърлят по-високата енергийна ефективност, тъй като системата също така бива по-лесно почиствана и поддържана. Освен това ултразвукът осигурява точно измерване на целия диапазон на въздушния поток, без да причинява падане на налягането. Новата ултра вукова технология оптимизира въздушния поток и цялостната ефективност на вентилационната система чрез осигуряване на непрекъснат въздушен поток с незначителна промяна в налягането.

Сензорите, монтирани на вентилационните канали, измерват въздушния поток и температурата без изпъкнали части, които събират мръсотия и пречат на въздушния поток. Това  позволява  измерване скоростта на въздуха с висока точност до 0,5 m / s. Точните измервания  позволяват да контролираме и намаляваме общата консумация на въздух и по този начин използваната енергия във вентилационната система. Всичко това води до спестено времето и средства, изразходвани за вентилационни системи. Печели икономиката , печели и околната среда.

Тъй като решения като интернет на нещата (IOT) и Cloud стават все по-често срещани в нашето ежедневие, ние вече започнахме да подготвяме UltraLink за бъдещето, което някои биха казали, че вече е тук. Можете да прочетете повече за нашия патентован продукт UltraLink тук​.

​​​​​​​​​​​​