Моля изберете Вашият сайт по подразбиране

Затвори  

Относно Системни решения

Системните решения се отнасят до ускоряване на строителството, оптимизиране на проектното планиране, опростяване на монтажа и използване на безопасни строителни материали. Те представляват използването на стомана в напълно интегрирана конструктивна система – създаване на решения, които пренасят проекта за строеж от чертожната дъска до неговата реализация.
Стоманените конструкции няма да Ви подведат. Те няма да бъдат засегнати от плесен.На каквито и метеорологични условия да са подложени по време на строителния процес, те запазват първоначалната си якост и форма. И въпреки че са толкова леки, те имат учудващо голяма носимоспособност.

Още относно Системни решения