Моля изберете Вашият сайт по подразбиране

Затвори  

LindabNavisworksTools

LindabNavisworksTools 2012.1 е приставка към  Autodesk Navisworks. Чрез нея става възможно прегреждането на инфромация, създадена чрез LindabRevitTools, директно в Navisworks.

Функции
Приставката показва инфромация за стени, създадени с Autodesk Revit и LindabRevitTools. Инфромацията се появява в отделен прозорец. Показва следните параметри:

•WallTypeID, WallHeightID and ElementID
•Списък на материали за олекотена конструкция / вторична носеща конструк;ия 
• брутна площ на стените, нето площ на стените, дължнина
 
Autodesk Navisworks често се ползва и на самия строителен обект. LindabNavisworksTools позволява на всеки работеш на обекта да използва ежедневно информацията създадена с LindabRevitTools.
 
 
 

Download LindabNavisworksTools