Моля изберете Вашият сайт по подразбиране

Затвори  

LindabStructuralDesigner

​LindabStructuralDesigner e софтуеър базиран на  Eurocode. Проектира столици и водачи (C , Z) за стени и покриви.

Софтуерът може да се използва за оптимизиране на междуосовите разстояние и дебелината на сеченията на профилите. Приложението пресмята гранични и нормативни натоварвания. Освен това има и модул за пресмятане на натоварвания от снежни натрупния(торби). 

Download LindabStructuralDesigner