Моля изберете Вашият сайт по подразбиране

Затвори  

Allplan light

Обикновено "двукратно щракане” с мишката върху Cyprion стартира програма, която веднага показва 3D визуализация на сградата, така както се вижда вAllplanСтроителятсъответно, може бързо и лесно да покаже на своя клиент реалистичен и интерактивен поглед отвън и отвътре на сградатада покажевсички детайли и цветове, да вгради виртуалната сграда в снимка от действителния терен​​