Моля изберете Вашият сайт по подразбиране

Затвори  

ÄA

Описание

3 Софтуери

Type: ÄA100         
Thickness mm: 0.70
Width mm: 100            
Height/width mm: 15/48.5
Mass kg/100 pcs: 55
 
Type: ÄA120         
Thickness mm: 0.70
Width mm: 120            
Height/width mm: 15/48.5
Mass kg/100 pcs: 65
 
Type: ÄA145         
Thickness mm: 0.70
Width mm: 145            
Height/width mm: 15/48.5
Mass kg/100 pcs: 79
 
Type: ÄA150         
Thickness mm: 0.70
Width mm: 150            
Height/width mm: 15/48.5
Mass kg/100 pcs: 82
 
Type: ÄA170         
Thickness mm: 0.70
Width mm: 170            
Height/width mm: 15/48.5
Mass kg/100 pcs: 98
 
Type: ÄA195         
Thickness mm: 0.70
Width mm: 195            
Height/width mm: 15/48.5
Mass kg/100 pcs: 106
 
Type: ÄA200         
Thickness mm: 0.70
Width mm: 200            
Height/width mm: 15/48.5
Mass kg/100 pcs: 109
 
Type: ÄA220         
Thickness mm: 0.70
Width mm: 220            
Height/width mm: 15/48.5
Mass kg/100 pcs: 112
Distributes normal forces and increases end-support capacities.​