Моля изберете Вашият сайт по подразбиране

Затвори  

Ватни стенни панели с открит монтаж

Описание

Технически параметри на панелите:

1 Пълнеж - Минерална вата
2 Плътност на изолацията с-ма (kg/m3) - 105 (+/-8)
3 Дебелина (mm) - 50 60 80 100 120 150
5 Дължина (m)  - 2 - 13.5
6 Покривна ширина (mm) - 1000
7 Дебелина външна ламарина (mm) - 0.60
8 Дебелина вътрешна ламарина (mm) - 0.60
9 Профил на външна стена Micro - ribbed - профилирана ламарина
10 Профил на вътрешна стена Micro - ribbed - профилирана ламарина
11 Стандартни цветове(RAL) - 9002, 9006, 9010, 3009, 5010
12 Коефициент на топлопреминаване (W/m2K) - 0.77 0.67 0.51 0.42 0.36 0.29
13 Звукоизолация Rw ( C; Ctr ) = 30 (-1; -4) dB
14 Реакция на огън EN 13 501 - 1 Клас A2-s1, d0
15 Пожароустойчивост EN 13 501 - 2 Информация при поискване
16 Техническо одобрение CE (EN 14 509) - CSI;​